castellano, english
Empreses representades del Sector Refrigeració:
EWK EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN, S.A., MADRID
Torres de refrigeració
- Circuit obert
- Circuit tancat
- Condensadors evaporatius
Farciment y separador de gotes
-Standard
-Sanipacking® tractament antilegionel-la
-Humipacking. Farciment per humidificadors
Ventiladors
-Centrífugs
-Axials

Membre de la Asociación de Representantes de Maquinaria Textil

Pàgina realitzada per: {Iuris.doc>
Nota legal